OSM Głubczyce

Kontakt

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska Głubczyce

Adres: ul. I Armii Wojska Polskiego 7
48-100 Głubczyce 
 
tel.: 077 485 22 80, 485 22 89
fax.: 077 480 12 67
email: osm@osm-glubczyce.com.pl
sekr@osm-glubczyce.com.pl

Nasze działy:

Andrzej Misiurka – Prezes Zarządu

Daniel Węgrzyn – Kierownik

tel.: 077 480 12 60
tel. kom.: 608 390 342

email: daniel.w@osm-glubczyce.com.pl

 

Radosław Florczak - spec d/s marketingu

tel. kom.: 603 631 855

email:  radek.f@osm-glubczyce.com.pl

 Helena Minartowicz – Główna Księgowa

tel.: 077 480 12 70

tel. kom 785 994 108

 

Grażyna Grzeszczuk – Kierownik

tel.: 077 480 12 71

email: ksieg@osm-glubczyce.com.pl

tel.: 077 480 12 83

email: lab@osm-glubczyce.com.pl

Marzena Zapotoczna – Specjalista ds. Osobowych i Szkoleń

Władysława Kańtoch – Samodzielna Księgowa

tel.: 077 480 12 72

email: kadry@osm-glubczyce.com.pl

Janusz Hury – Kierownik

tel. kom.: 531 369 828

Monika Hajduk – Kierownik Zmiany

tel. kom.: 668 162 047

Katarzyna Gemsa - Z-ca Kierownika  

tel.: 077 480 12 82

tel. kom 531 339 319

emial: prod@osm-glubczyce.com.pl

Beata Szymańska – Kierownik

Dorota Wollny – St. Referent ds. Skupu

tel.: 077 480 12 80

email: skup@osm-glubczyce.com.pl


tel.: 77 480 12 74

email: techn@osm-glubczyce.com.pl

 

Wiesław Cembaluk – Specjalista ds. Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska

tel.: 077 480 12 73

kom.: 883325873

email: wieslaw.cembaluk@osm-glubczyce.com.pl

Formularz kontaktowy: