OSM Głubczyce

O firmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce prowadzi działalność w zakresie skupu i przetwórstwa mleka oraz obrotu handlowego artykułami spożywczymi. 

 
Film reklamowy OSM Głubczyce

Rocznie przerabiamy:

20 mln

litrów mleka

Zatrudniamy ponad:

100

pracowników

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce prowadzi działalność w zakresie skupu i przetwórstwa mleka oraz obrotu handlowego artykułami spożywczymi. Nasza działalność regulowana jest na podstawie Prawa Spółdzielnczego oraz Statutu zapewniającego wewnętrzna regulację prawną. Właścicielami Spółdzielni są Członkowie - producenci mleka z powiatów: Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Krapkowice i Racibórz. Zalążki istniejącego zakładu powstały jeszcze w latach 20 ubiegłego wieku. Historia najnowsza to okres ostatniej dekady, w której Spółdzielnia radykalnie zmieniła sposób funkcjonowania w gospodarce rynkowej.

Ze zlewni mleka przekształciła się w uznanego lokalnie i regionalnie producenta szerokiej gamy artykułów nabiłowych. Ambitny proces inwestycyjny rozpoczęty w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaowocował uzyskaniem, decyzji Nadzoru Weterynaryjnego kwalifikującej zakład do prowadzenia sprzedaży na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej. Znaczna część środków inwestycyjnych pochodziła z Funduszy Przedakcesyjnych "SAPARD". Wysoki stopień nowoczesności linii technologicznych, wdrożenie procedur HACCP  oraz uzyskanie certyfikactu bezpieczeństwa żywności  BRC- gwarantują jakość i bezpieczeństwo produkowanej przez nas żywności. Nasze wyroby dysrtybuowane są nie tylko lokalnie i regionalnie. Dzięki kontaktom z sieciami handlowymi obecni jesteśmy na półkach sklepowych w całej Polsce.

Specjalizujemy się w producji "świeżego nabiału" orientowanego na zaopatrzenie podstawowogo koszyka żywnościowego. Dzięki stabilnej, wysokiej jakości wyrobów zajmiemy średnią półkę cenową. Lokalizacja Zakładu w otoczeniu obiektów mieszkalnych determinuje działania w kierunku minimalizacji uciążliwości prowadzonej produkcji dla otoczenia. Wymiernym dowodem na to jest oddanie do użytku w miesiącu maju 2004r. nowoczesnej kotłowni gazowo-olejowej, ograniczając jednocześnie emisję pyłów i gazów do atmosfery. W firmie zatrudnienie znajduje obecnie ponad 100 osób, co przy przerobie ok. 20 mln litrów mleka rocznie daje niezłą, jak na Polskie warunki wydajność pracy.